Utrustning, klubbar och tävlingar

När man kommer till en bowlinghall förväntas man byta skor eftersom banorna är specialbehandlade för att vara så glatta som möjligt. Har man inga egna kan man alltid låna eller hyra för en smärre summa. Annars får man spela i strumplästen vilket

Read More

Olika sorters bowlinghallar

Bowlingfebern spred sig över hela den nordamerikanska kontinenten på 1800-talet och år 1840 byggdes den första inomhusbanan i USA. I början på 1900-talet reste sporten tillbaka till Europa och etablerades så rejält att rena bowlingklubbar och – förbund nu började grundas. Först

Read More

Vad kostar det?

Man kan hyra en bowlingbana för kortare eller längre spel, där minimum brukar vara 10 minuter. Beroende på var man bor i landet och vilken tid man spelar kan en timme, vilket oftast betyder 55 minuter så att man inte drar ut

Read More